Bakgrund

Skeppet har bedrivit verksamhet sedan 2002. Tanken var från början att ge behandlingsassistenterna ett stort ansvar med en utvecklad roll som kontaktpersoner. Idén att individen tar ansvar när förtroende ges i ett tydligt sammanhang har visat sig riktig.

Tidigt betonade vi vikten av att få med familjen och nätverket i behandlingsarbetet. Ofta hade bristande föräldraförmåga och relationsproblem en stor betydelse för den problematik vi hade att arbeta med.

Efter hand har Skeppet byggt ut sin behandlingskompetens och samarbetet med Rosanne som terapeut, vilket inleddes för fem år sedan, innebar nya möjligheter att arbeta med målgruppen. Därefter har samarbetet utvecklats och Rosanne blev inte bara en extern terapeut utan en central medarbetare i allt behandlingsarbete på Skeppet.

Idag har Skeppet en utvecklad kompetens och erfarenhet för att möta och hjälpa ungdomar med trauma och omsorgssvikt.

Boendet

Skeppet är ett HVB beläget i Axvall som ligger i den vackra Vallebygden mellan Skara och Skövde. Området med alla sina sjöar, däribland Hornborgasjön, ger goda möjligheter till ett bra och varierande friluftsliv med fiske, paddling, bad m.m. Närheten till Skara och Skövde ger stora möjligheter till ett varierat föreningsliv. Det finns goda förbindelser med kollektivtrafik, tåg och buss, för både boende och besökande. Vi vänder oss till barn/ungdomar i hela landet.

På Skeppet finns nio rum i fördelade på tre korridorer. Pojkar och flickor bor i olika korridorer. De gemensamma utrymmena som är bemannade dygnet runt förenar korridorerna. I huset finns det flera platser för att sitta ner för samtal och samvaro.

Vi arbetar för att alla de ungdomar som kommer till vårt HVB, oavsett var i landet de kommer ifrån, ska kunna trivas i huset och känna sig hemma där.

Ledning

Erfarenhet och kompetens

I vår verksamhet samlas personer med lång erfarenhet och med olika kompetenser för att säkerställa att vi kan erbjuda de kvalificerade insatser som de kvinnor som placeras hos oss är i behov av. Vi är en grupp som har utvecklat ett starkt samarbete och vi blir ständigt bättre på att hantera de utmaningar som varje ungdom som vi får uppdraget att hjälpa bär med sig.

Pelle

VD
Tel: 0739-659889
E-post: pelle@skeppetab.se

Jag började min bana i branschen 1993 på Margretelunds behandlingshem. Efter ett par år gick jag vidare till ett privat HVB, innan jag och två kollegor bestämde oss för att starta eget, och 2002 så öppnade vi Skeppet.

Sju år senare tog jag över Skeppet HVB som ensam ägare och VD. Jag öppnade Solskenet HVB 2017.

Övriga strängar jag har på min lyra:

Jag har en bakgrund som Osteopat och massör, vilket jag har jobbat med sen slutet av 90-talet.

Jag har varit aktiv i föreningslivet mer eller mindre i hela mitt liv, främst inom amerikansk fotboll i Lidköping där jag också bor.

Rosanne

Leg. psykoterapeut
E-post: info@rm-ordobild.se.

Jag är leg. psykoterapeut och handledare. Min specialisering ligger inom bl. a traumabehandling och jag har lång erfarenhet av psykoterapeutisk behandling av traumatiserade vuxna och ungdomar. Jag utreder traumarelaterade diagnoser såsom PTSD, dissociation, ångeststörningar och depression.

Därutöver är jag certifierad EMDR-terapeut för vuxna och barn, handledare i socialt arbete, Marte Meo-handledare, och EMDR-psykoterapihandledare. Jag erbjuder individanpassad missbruksrelaterad behandling, familjeterapi, bl. a FFT, familjediagnostik, bildterapi och samspelsbehandling enligt Marte Meo.

Marita

Föreståndare
Tel: 073-077 01 70
E-post: marita@skeppetab.se

Sedan jag 2003 började som biträdande föreståndare har jag skaffat mig en bred yrkeserfarenhet från sjukvården, socialtjänsten och olika HVB, där jag arbetat med omvårdnad, behandling och i olika ledande befattningar.

2017 kom jag till Skeppet HVB som föreståndare och sedan 2019 är jag även föreståndare på Solskenet HVB.

Jag har en fil kand. i socialpsykologi, från Högskolan i Skövde.  Familjeterapi steg 1 & 2, vid Göteborgs Socialpsykologiska Institut. Miljöterapiutbildning genom CMJ psykoterapi i Örebro.

Jag har en bakgrund som undersköterska under 16 år, inom sjukvården. Jag är en natur- och musikälskande person och är föreningsaktiv.

Jonas

Biträdande föreståndare
E-post: jonas@skeppetab.se

Jag är 51 år och utbildad behandlingsassistent. Jag har jobbat på Skeppet sedan 2003, sedan 2013 är jag biträdande föreståndare.

Jag har läst familjeterapi steg 1 & 2 på Göteborgs socialpsykologiska institut, och har också en MI utbildning.

Privat är jag är en passionerad flugfiskare och friluftsmänniska!

Se även vår systerverksamhet

Solskenet HVB

Skyddat boende för flickor 15–19 år och kvinnor 20–25 år som varit utsatta i en hederskultur

Till Solskenet kommer flickor och kvinnor som behöver mer än bara skydd. Vi bygger självkänslan hos de som varit utsatta, som inte getts tillträde till samhället och som inte getts de färdigheter som krävs för att klara sig själv.

Vi har byggt vår kompetens och erfarenhet för att på djupet förstå kvinnans bakgrund och sammanhang, för att ge ett kvalificerat stöd med behandling i den utsatta situation som hon befinner sig i samt för att ge den sociala träning som hon behöver för en självständig framtid.

Ledningen, personalen, terapeuten och skyddskonsulenten samverkar för att skydd, behandling och stöd ska ge förutsättningar för ett självständigt liv efter placeringen på Solskenet.